آدرس : تهران، میدان تجریش، خیابان غلام جعفری، پلاک ۳۷

تلفن : ۰۲۱۲۲۷۳۳۰۸۶ فکس : ۰۲۱۸۹۷۷۰۷۳۶

مدیرعامل : مهندس حسین سلیمانی

تلفن : ۰۹۱۲۷۷۲۹۱۲۸